ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ

Топографічна зйомка земельної ділянки
Топографічна зйомка – це один з видів геодезичних вишукувань, результатом яких є складання плану місцевості, топографічної карти. Під час наземної топографічної зйомки інженер-геодезист проводить вимірювання висот, відстаней, поворотних кутів тощо. Топографічна зйомка також може здійснюватись за допомогою літальних апаратів, які знімають поверхню землі – космічна, аерофотозйомка.
Топографічна зйомка може виконуватись в різних масштабах, однак найбільш поширеним є зйомка у масштабі 1:500. Такий масштаб часто використовують при проектуванні, реконструкції, розробці генеральних планів та в інших випадках. В масштабі 1:500 є можливим визначення інженерних комунікацій та погодження їх з відповідними експлуатуючими організаціями.
Складання технічного звіту є завершальною стадією топографо-геодезичних робіт. Тут треба зазначити лише про те, що такий звіт потрібен органам містобудування та архітектури. Після погодження органами містобудування та архітектури результатів топографічної зйомки, остання може використовуватись для розробки проектів будівництва.
Інженери-геодезисти нашої компанії виконують роботи з топографічної зйомки земельної ділянки якісно та швидко.
Строк виконання: від 1 дня
Винос меж земельної ділянки в натуру (на місцевість)
Винос меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) фактично означає фіксацію точок поворотних кутів ділянки на місцевості. Під час виносу меж, інженер-геодезист закріплює на земельній ділянці межові знаки встановленого зразка.
Винос меж ділянки часто проводиться вже після кадастрової зйомки та складання проекту землеустрою чи технічної документації на земельну ділянку.
Загальні випадки в яких виникає необхідність щодо виносу меж земельної ділянки в натуру:
втрата чи пошкодження раніше встановлених межових знаків;
проведення будівельних робіт на земельній ділянці (в т.ч. при встановлені огорожі земельної ділянки);
під час вирішення межових спорів з власниками сусідніх земельних ділянок;
буріння свердловин;
придбання земельної ділянки новим власником;
в інших випадках.
Кадастрова зйомка земельної ділянки
Кадастрова зйомка полягає у визначені щодо земельної ділянки координат, точок поворотних кутів, обмежень, меж сусідніх земельних ділянок та інших даних. Дані кадастрової зйомки є однією з основ для складання кадастрового плану земельної ділянки під час розробки будь-якого виду землевпорядної документації
Інженери-геодезисти нашої компанії виконують роботи з кадастрової зйомки земельної ділянки якісно та швидко.

ЗЕМЛЕВПОРЯДНІ РОБОТИ

Проект відведення земельної ділянки
Відповідно до положень ст. 50 Закону України «Про землеустрій» проект відведення земельної ділянки обов’язково складається, зокрема у випадку формування нових земельних ділянок (в т.ч. приватизація чи оренда земельної ділянки).
Порядок відведення земельної ділянки у власність:
1. Отримання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки
Для отримання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність необхідно звернутись з клопотанням (заявою) до однієї з таких організацій:
місцевої (сільської, міської) ради, якщо земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту;
районної державної адміністрації, якщо земельна ділянка знаходиться поза межами населеного пункту;
обласного управління Держземагентства, якщо земельна ділянка поза межами населеного пункту та відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення.
2. Виготовлення та погодження проекту відведення земельної ділянки
Після отримання рішення (наказу, розпорядження) з дозволом на виготовлення проекту відведення земельної ділянки, Вам необхідно звернутись до відповідної землевпорядної організації з метою розробки та організації погодження проекту землеустрою.
3. Реєстрація земельної ділянки в кадастрі (ДЗК)
З 01 січня 2013 р. державні акти про власності на земельну ділянку більше не видаються. З набранням чинності Законом України ” Про державний земельний кадастр” тепер реєстрація права власності на земельну ділянку проходить в два етапи:
реєстрація безпосередньо земельної ділянки в Державному земельному кадастрі (ДЗК);
реєстрація права власності на земельну ділянку у районній (міській) реєстраційній службі Укрдержреєстру.
4. Затвердження проекту відведення земельної ділянки
Необхідно звернутись до тієї ж місцевої ради (райдержадміністрації, обласного управління Держземагентства), яка надавала дозвіл на розробку проекту землеустрою та отримати рішення про затвердження проекту землеустрою.
5. Реєстрація права власності на земельну ділянку в реєстраційній службі Укрдержреєстру
Для отримання свідоцтва (витягу) про право власності на земельну ділянку Вам необхідно звернутись в реєстраційну службу за місцезнаходженням земельної ділянки .
Технічна документація щодо встановлення меж земельної ділянки
Технічна документація щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) — це одна з видів землевпорядної документації про яку згадується, зокрема в Земельному кодексі України та інших нормативно-правових актах. Розроблена технічна документація щодо встановлення меж також є одним з документів, який дає можливість отримати витяг із Державного земельного кадастру (витяг з ДЗК).
Основною метою виготовлення технічної документації по встановленню меж, як видно з її назви, є визначення на місцевості меж (іншими словами кордонів) земельної ділянки. Точне визначення меж важливе, серед іншого, для правильного встановлення огорожі земельної ділянки..
Наша компанія має великий досвід, технічні можливості та відповідних спеціалістів для розробки технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Ми маємо можливість виконувати повний комплекс робіт під ключ. Починаючи з кадастрової зйомки земельної ділянки, розробки безпосередньо технічної документації та закінчуючи отриманням витягу з ДЗК
Строк виконання: від 3 днів
Поділ земельної ділянки
Поділити земельну ділянку — це питання виникає досить часто в житті та потребує певної обізнаності щодо порядку поділу земельної ділянки, визначеного чинним законодавством, та деякого практичного досвіду.
Перш за все, необхідно зазначити, що підставою для поділу земельної ділянки є засвідчена нотаріально заява власника (власників) земельної ділянки та розроблена землевпорядною організацією технічна документація на поділ земельної ділянки.
Розроблена землевпорядною організацією технічна документація на поділ земельної ділянки подається на розгляд місцевого управління Держземагентства (за місцезнаходженням земельної ділянки), яке надає свій висновок щодо відповідності змісту технічної документації чинному законодавству України. Після отримання позитивного висновку, державний кадастровий реєстратор (працює при місцевому управлінні Держземагентства) вносить зміни до Державного земельного кадастру про поділ земельної ділянки та видає витяги з кадастру (ДЗК) на підтвердження проведених змін.
Кожній земельній ділянці, що утворилась в результаті поділу, присвоюється новий кадастровий номер, який буде зазначено у відповідному витягу з кадастру.
Наша компанія має великий досвід, технічні можливості та відповідних спеціалістів для розробки технічної документації на поділ (об’єднання) земельної ділянки. Ми маємо можливість виконувати повний комплекс робіт під ключ. Починаючи з розробки безпосередньо технічної документації, закінчуючи отриманням витягу з кадастру та реєстрацію права власності.
Строк виконання: від 5 днів
Зміна цільового призначення земельної ділянки. Порядок 2014
З 01.01.2013 р. набули чинності Закон України ” Про державний земельний кадастр” та положення Закону україни ” Про регулювання містобудівної діяльності” щодо заборони зміни цільового призначення земельної ділянки у випадку її невідповідності детальному плану території та/або плану зонування території.
Загалом, порядок зміни цільового призначення земельної ділянки схожий на порядок відведення земельної ділянки у власність із земель державної або комунальної власності, проте має певні свої особливості.

Порядок зміни цільового призначення з ОСГ:
1. Оформлення заяви власника на зміну цільового призначення
З 2013 р. дозвіл на зміну цільового призначення земельної ділянки вже не потрібен. Для першого кроку необхідно скласти нотаріально засвідчену заяву про надання згоди на зміну цільового призначення земельної ділянки. Саме ця заява і буде підставою для розробки проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення землі на наступному кроці.
2. Розробка та погодження проекту зміни цільового призначення земельної ділянки з ОСГ на забудову
Для розробки проекту землеустрою про зміну цільового призначення необхідно звернутися в землевпорядну організацію. Розробка проекту з усіма погодженнями займає в середньому від 1 -го до декількох місяців часу, протягом яких необхідно здійснити геодезичну і топографічну зйомку, отримати додаткові вихідні дані, розробити документацію (скласти картографічні матеріали, креслення та ін.)
3. Отримання витягу з кадастру (ДЗК)
Після отримання всіх необхідних погоджень, подається проект щодо зміни цільового призначення земельної ділянки державному кадастровому реєстратору з метою внесення відомостей про зміну цільового призначення до Державного земельного кадастру (ДЗК).
4. Затвердження проекту зміни цільового призначення земельної ділянки
Після отримання витягу з ДЗК, проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки передається на затвердження до органу місцевого самоврядування (селищної, сільської, міської ради народних депутатів).
5. Отримання свідоцтва про право власності на земельну ділянку зі зміненим цільовим призначенням
Після отримання рішення про затвердження проекту зміни цільового призначення, звертаємось до місцевого управління Держреєстраційної служби з метою реєстрації права власності на земельну ділянку зі зміненим цільовим призначенням. Протягом 14 днів після подання певного пакету документів реєстратор (вже не кадастровий) зобов’язаний видати відповідне свідоцтво про право власності на земельну ділянку зі зміненим цільовим призначенням.
Наша компанія має великий досвід, технічні можливості та відповідних спеціалістів для розробки проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Ми маємо можливість виконувати повний комплекс робіт під ключ. Починаючи з кадастрової зйомки земельної ділянки, розробки безпосередньо проекту та закінчуючи отриманням витягу з ДЗК.
Витяг з кадастру (ДЗК).
Витяг з кадастру — це також одна з форм надання державним кадастровим реєстратором відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
1. Витяг з кадастру при реєстрації ділянки
Власник земельної ділянки, маючи на руках державний акт, подає державному кадастровому реєстратору за місцезнаходженням земельної ділянки пакет документів з метою внесення до кадастру інформації про земельну ділянку.
2. Витяг з кадастру для нотаріуса
Витяг з кадастру потрібен для проведення будь-яких операцій із земельною ділянкою (купівля-продаж, дарування, обмін тощо.Такий витяг з кадастру, крім відомостей про реєстрацію земельної ділянки, містить також дані нормативно-грошової оцінки та дані щодо обмежень у використанні земельної ділянки.
Головне те, що отримати витяг з кадастру в другому випадку можна тільки тоді, коли проведена реєстрація права на земельну ділянку в реєстраційній службі.

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Спадщина на земельну ділянку. Порядок оформлення
З 2013 р. порядок оформлення спадщини на земельну ділянку істотно змінився. Законодавством розділено поняття реєстрації земельної ділянки та реєстрації права на земельну ділянку.
Щодо оформлення спадщини на земельну ділянку є свої особливості. Для оформлення спадщини саме на земельну ділянку нотаріусу необхідно мати в спадковій справі також витяг з кадастру ДЗК на земельну ділянку.
Земельні спори, які підлягають розгляду в господарському суді
Практикуючим юристам відомо, що в українському судочинстві є певні проблеми, стосовно правильності визначення підвідомчості у деяких категоріях судових спорів. Земельні спори також не виключення. Серед них є такі, що підвідомчі господарським судам і такі, що підлягають розгляду адміністративними. В центрі розмежування – приватно-правовий чи публічно-правовий характер правовідносин, в яких виникають спори.
Вищий господарський суд України в Постанові Пленуму № 6 від 17.05.2011 р. надав роз’яснення щодо категорії земельних спорів, які підлягають розгляду в господарських судах.
До компетенції господарських судів, зокрема відносять:
земельні спори, щодо захисту прав особи на земельну ділянку;
спори про набуття, здійснення та припинення прав підприємців, організацій, органів місцевого самоврядування, держави на земельну ділянку;
спори щодо визнання незаконним рішення, дій чи бездіяльності державних та муніципальних органів з приводу приватизації земельної ділянки чи передачі її в оренду, про припинення права власності або вилучення земельної ділянки;
земельні спори, щодо набуття, зміни та припинення суперфіцію чи емфітевзису;
спори з приводу припинення, зміни чи встановлення сервітуту;
під час повернення земельної ділянки, що була зайнята самовільно;
земельні спори, предметом яких є усунення перешкод під час користування земельною ділянкою (негаторний позов);
стягнення шкоди, що була завдана порушенням права власника, зокрема державі та муніципалітету, користувачу земельної ділянки;
земельні спори при виконанні, зміні, розірванні, укладенні договорів оренди землі. Сюди також входять спори щодо повернення заборгованості з орендних платежів, згідно з договором користування землею;
інші спори приватно-правового характеру, що виникають із земельних правовідносин.
ВГСУ також зазначив про подвійну правову природу орендної плати за землю державної чи комунальної власності. З однієї сторони, орендна плата за землю є платежем, що передбачений відповідним договором оренди, з іншої сторони – це також одна з форм оплати за землю, яка прирівнюється до земельного податку.
Одночасно, підставою виникнення зобов’язань щодо сплати орендних платежів є виключно договір оренди землі. Враховуючи те, що орендні платежі підлягають сплаті орендарем орендодавцеві, то спори щодо погашення заборгованості по орендним платежам мають розглядатись саме господарськими судами України.
Довідка 6-зем. Порядок отримання
В основу інформації форми 6-зем покладено класифікацію земель за видами  земельних угідь та видами економічної діяльності, які здійснюються на цих землях.
Отримана довідка 6-зем є документом, що включається до складу проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (користування) під час розробки останнього землевпорядною організацією. Довідка 6-зем – це певна частина вихідних даних для розробки проекту відведення земельної ділянки.
З інформації, що міститься у довідці 6-зем ми можемо дізнатись до складу яких угідь має відноситись наша чи бажана земельна ділянка. Вказаний в довідці 6-зем склад угідь повинен співпадати зі змістом дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки.